[cvs] / xvidcore / src / quant / quant_matrix.c Repository:
ViewVC logotype

Diff of /xvidcore/src/quant/quant_matrix.c

Parent Directory Parent Directory | Revision Log Revision Log | View Patch Patch

revision 1.4, Sun Mar 10 00:30:55 2002 UTC revision 1.5, Wed Jun 12 20:38:40 2002 UTC
# Line 71  Line 71 
71      FIX(23),FIX(24),FIX(25),FIX(27),FIX(28),FIX(30),FIX(31),FIX(33)      FIX(23),FIX(24),FIX(25),FIX(27),FIX(28),FIX(30),FIX(31),FIX(33)
72  };  };
73    
74  uint8_t get_intra_matrix_status(void) {  uint8_t
75    get_intra_matrix_status(void)
76    {
77          return custom_intra_matrix;          return custom_intra_matrix;
78  }  }
79    
80  uint8_t get_inter_matrix_status(void) {  uint8_t
81    get_inter_matrix_status(void)
82    {
83          return custom_inter_matrix;          return custom_inter_matrix;
84  }  }
85    
86  void set_intra_matrix_status(uint8_t status) {  void
87    set_intra_matrix_status(uint8_t status)
88    {
89          custom_intra_matrix = status;          custom_intra_matrix = status;
90  }  }
91    
92  void set_inter_matrix_status(uint8_t status) {  void
93    set_inter_matrix_status(uint8_t status)
94    {
95          custom_inter_matrix = status;          custom_inter_matrix = status;
96  }  }
97    
98  int16_t *get_intra_matrix(void) {  int16_t *
99    get_intra_matrix(void)
100    {
101          return intra_matrix;          return intra_matrix;
102  }  }
103    
104  int16_t *get_inter_matrix(void) {  int16_t *
105    get_inter_matrix(void)
106    {
107          return inter_matrix;          return inter_matrix;
108  }  }
109    
110  uint8_t *get_default_intra_matrix(void) {  uint8_t *
111    get_default_intra_matrix(void)
112    {
113          return default_intra_matrix;          return default_intra_matrix;
114  }  }
115    
116  uint8_t *get_default_inter_matrix(void) {  uint8_t *
117    get_default_inter_matrix(void)
118    {
119          return default_inter_matrix;          return default_inter_matrix;
120  }  }
121    
122  uint8_t set_intra_matrix(uint8_t *matrix)  uint8_t
123    set_intra_matrix(uint8_t * matrix)
124  {  {
125          int i, change = 0;          int i, change = 0;
126    
# Line 122  Line 139 
139  }  }
140    
141    
142  uint8_t set_inter_matrix(uint8_t *matrix)  uint8_t
143    set_inter_matrix(uint8_t * matrix)
144  {  {
145          int i, change = 0;          int i, change = 0;
146    

Legend:
Removed from v.1.4  
changed lines
  Added in v.1.5

No admin address has been configured
ViewVC Help
Powered by ViewVC 1.0.4